Lưu trữ thẻ: Xu hướng công nghệ

Xu hướng công nghệ Hikvision năm 2024

Khi công nghệ tiến bộ và bối cảnh mối đe dọa ngày càng phát triển, ngành bảo mật phải liên tục thích ứng để đón đầu các rủi ro tiềm ẩn. Vào năm 2024, chúng ta có thể mong đợi những giải pháp sáng tạo hơn nhằm định hình tương lai của ngành bảo mật. […]