Lưu trữ thẻ: hệ thống an ninh

Hệ thống video doanh nghiệp Hikvision thay đổi an ninh nhà thờ

Nghiên cứu điển hình Nhà thờ Opendoor ở Greenville, Bắc Carolina đã trải qua những nâng cấp lớn về bảo mật nhờ chuyên môn của đại lý bán lẻ Computer Geeks tại địa phương. Đối mặt với những thách thức của hệ thống kế thừa phức tạp, hình ảnh chất lượng thấp và phí cấp […]

Xu hướng công nghệ Hikvision năm 2024

Khi công nghệ tiến bộ và bối cảnh mối đe dọa ngày càng phát triển, ngành bảo mật phải liên tục thích ứng để đón đầu các rủi ro tiềm ẩn. Vào năm 2024, chúng ta có thể mong đợi những giải pháp sáng tạo hơn nhằm định hình tương lai của ngành bảo mật. […]