Lưu trữ thẻ: sản phẩm Hikvision mới

Mức độ bảo mật cao hơn: Giới thiệu về ba sản phẩm Hikvision mới và cập nhật

Tại Hikvision, sự đổi mới không bao giờ dừng lại. Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu ba sản phẩm bổ sung/nâng cấp đột phá được thiết kế để đưa các giải pháp bảo mật của bạn lên một tầm cao mới. Chúng ta hãy xem xét sâu hơn các tính năng làm cho […]