Lưu trữ thẻ: Hikvision DS-K1T342DWX

Hikvision DS-K1T342DWX: Định nghĩa lại công nghệ truy cập

Các giải pháp kiểm soát truy cập và liên lạc nội bộ của Hikvision cung cấp nhiều sản phẩm tùy chỉnh cho các tình huống khác nhau, từ dân dụng đến thương mại. DS-K1T342DWX là một phần của dòng sản phẩm thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập bằng khuôn mặt dòng Value của […]