Lưu trữ thẻ: chống phá hoại của Hikvision

Thiết bị đầu cuối truy cập chống phá hoại của Hikvision đang biến đổi các căn hộ Landover Hills như thế nào

nghiên cứu điển hình   Để cải thiện an ninh cho 800 căn hộ trong khu phức hợp 26 tòa nhà ở Landover Hills, Maryland, nhà phân phối Area Probe Systems của Hikvision đã lắp đặt một hệ thống kiểm soát truy cập mới. Việc bảo trì hệ thống cũ là một thách thức vì […]