Lưu trữ thẻ: Máy trạm HikCentral

Máy trạm HikCentral: Sức mạnh bảo mật toàn diện của bạn

Quản lý bảo mật là một nhiệm vụ phức tạp nhưng với HikCentral Workstation, việc đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. HikCentral Workstation/32C-4D/i7 của Hikvision rất mạnh mẽ và được cài đặt sẵn HikCentral Professional 2.5 và giấy phép có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào. Nó được thiết kế để đơn […]