Lưu trữ thẻ: HikCentral Professional V2.5.1

Đáp ứng nhu cầu bảo mật của bạn với HikCentral Professional V2.5.1

Quản lý hiệu quả các hoạt động bảo mật là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Khi độ phức tạp của các hệ thống bảo mật tiếp tục tăng lên, các chuyên gia cần một giải pháp không chỉ mạnh mẽ mà còn thân thiện với người dùng. HikCentral […]