Hikvision Cat5 DS-1LN5E-S

1.000.000 

Hikvision Cat5 DS-1LN5E-S – Hikvision Cat5 DS-1LN5E-S – Cáp mạng chuyên dụng Hikvision tại Hải Phòng
Tiêu chuẩn dùng cho các CT và dự án lớn